Watercup

Watercup

 
   

我家的小豌豆公主出生啦。辛苦了妈妈,也辛苦了小豌豆,让我们开启这有趣的旅程吧

 
 
 
   

七个月的时候,肚子好像一夜间增加了两圈~

 
 
 
   

小姑娘也挺好奇为什么阿姨肚子鼓起来~

 
 
 
   

超级可爱的小朋友,非常有模特的潜质。虽然看不到正脸~~哈哈

 
 
 
   

有人给拍合影真好啊,终于有张有技术含量的两人合照啦~

 
 
 
   

天大附件的Gloria,远方同志又拿出她的低位拍摄手法。可惜模特孕八月了,腿看不出长啦~~

 
 
 
   

老婆大人这一周肚子长得特别快,行动也越来越迟缓,将要从愉快的孕中期跳跃到沉重的孕晚期咯~~

 
 
 
   

意外发现自家小屋早上光线这么简单,赶紧拍拍重生的薄荷。就是这张照片,让我有了买个闪光灯的念头~~